درسی از حوادث ژاپن

  دیدن اتفاقاتی که این روزها در کشور ژاپن می افتد، اولین چیزی که به ذهن بنده می رسد حرف های استاد طاهرزاده…

Posted On

چرا رهبرم را دوست دارم؟

بسم الله الرحمن الرحیم ذخیره من وقتی رفتم عیادت، ایشان هنوز کسالتشان زیاد بود و ضعف هم داشتند. وقتی مرا دیدند محبتی کردند…

Posted On