چرا رهبرم را دوست دارم؟

بسم الله الرحمن الرحیم ذخیره من وقتی رفتم عیادت، ایشان هنوز کسالتشان زیاد بود و ضعف هم داشتند. وقتی مرا دیدند محبتی کردند…

Posted On

حسین آبروی دنیا را برد

بسم الله الرحمن الرحیم ای من! امام حسین علیه السلام آبروی دنیا را بردند، نبردند؟ آیا بعد از وقایع کربلا آبرویی برای دنیا…

Posted On

محاسبه ی منصفانه

بسم الله الرحمن الرحیم خب من خیلی بدم، قبول. اما الحمدلله خیلی بدی ها را هم نکرده ام و ندارم. اگرچه آلوده ام…

Posted On