علل “دیگر” پیشرفت غرب

چکیده: نویسنده محترم (آقای سیدحسین زمانی) در این مقاله به بررسی علل «دیگر» پیشرفت غرب پرداخته اند. بدین معنا که معمولاً در بررسی…

Posted On

افسوس

چکیده : نویسنده در این مقاله به بررسی یکی از معضلات دنیای امروز یعنی «افسوس و تأسف بر گذشته» پرداخته است. وی ریشه…

Posted On

میشد اینها نباشند

«می شد اینها نباشد». این همه ی حرف من است. میشد حزب الله لبنان و حماس شکست خورده و نابود شده باشند، نمی…

Posted On

>>> بهترین پاسخ

حضرت علی علیه السلام: رب کلام جوابه السکوت چه بسیار کلامی که پاسخش سکوت است. غررالحکم حکمت۴۲۲۸

Posted On

مظلومیت حقیقت ، عجیب نیست

به مکالمات حساس آن زمان دقت کنید! به استدلالات طرفین بیندیشد!چقدر آشنا و نزدیکند !بیعت اختیاری! : مختارید یا بیعت کنید یا بمیرید!حقیقت…

Posted On