مدافعان حرم

بسم الله الرحمن الرحیم حالا نوبت ماست. حالا نوبت ماست. حالا وقت پس دادن درسهاست. آن افقهایی را که نسل قبلی در نوجوانی…