شما زحمت نکش

بسم الله الرحمن الرحیم به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) به سفارشهای ایشان به ابوذر(ره) مراجعه کردم. بسیار بسیار زیبا بود و پر از…

Posted On