بدحجابی پس از شب قدر

بسم الله الرحمن الرحیم کجای قرآن و در کدام روایت آمده که بدون توبه ی حقیقی خداوند گناهان را همینطوری می بخشد؟ به…

Posted On