«فقط حرفهای مهم» نه بدین معناست که ما مهمّیم و حرفهای مهم می زنیم! نه...فقط یعنی اینجا جایی است برای جدی بودن، جایی برای حرفهای روزمره نزدن...

PostHeaderIcon نمی توان بدحجاب نبود - بخش سوم : محوریت زن در فرهنگ غربی و ارتباط آن با بدحجابی

بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی خود ما فرهنگ دنیامحوری را ترویج کردیم خودبخود از غرب دعوت می کنیم تا به زندگی ما بیاید چرا که غرب در دنیامحوری پیشتاز و الگوست و هرجا حب شدید به دنیا وجود داشته باشد، فرهنگ غربی همچون سیالی بدانجا نفوذ خواهد کرد. وقتی هم که فرهنگ غربی آمد ملاحظه ی ریش حاج آقا و چادر حاج خانم را نمی کند و حد و مرزی نگه نمی دارد بلکه از قلب مستعد این خانواده برای پذیرش دنیا بهره می گیرد و آرام آرام همه ی لوازم و شاخص های خود را، که از مهمترین آنها همین میل به دیده شدن هرچه بیشتر زن و لذت بردن هرچه بیشتر از اوست، به صحنه می آورد.

 خلاصه ای از دو بخش پیشین : در بخش اول عرض شد که نگاه ما در رفع بدحجابی باید نگاهی ریشه ای و با درنظرگرفتن عوامل اصلی باشد. در بخش دوم به یکی از این ریشه ها که عبارت بود از «جهان بینی دنیایی زن بدحجاب» پرداختیم و گفتیم که خانواده، رسانه ها و جامعه تا چه اندازه در این مسئله نقش بنیادین دارند. در این بخش نیز از زاویه ای دیگر به همین مسئله نگریسته ایم و اینبار مختصری از «جایگاه محوری زن در فرهنگ غربی» سخن گفته ایم.

**********

به جای مطلبی که اکنون پیش رویتان است، نوشتاری را در مورد انگیزه های بدحجابی (با بررسی انگیزه هایی چون میل به زیبا بودن و پذیرفته شدن در اجتماع)[1] آماده کرده بودم اما هنگامی که دقت کردم دیدم اینها اگرچه از یک نگاه انگیزه های بدحجابیند و پرداختن به آنها می تواند در این زمینه مفید باشد ولی وقتی جا دارد به چنین مسائلی توجه شود که عنصری قوی تر در صحنه در حال ایفای نقش نباشد. یعنی با خود گفتم به فرض که ما توانستیم با ارائه ی راهکارهای مناسب این انگیزه ها را کنترل نماییم، آیا بدحجابی از بین خواهد رفت؟ دیدم که خیر. تا زمانی که فرهنگ «دنیامحوری» آن هم از نوع غربی آن بر زندگی بسیاری از ما حاکم است، نه تنها بدحجابی از بین نخواهد رفت بلکه روز به روز وضعیت حجاب بدتر خواهد شد. علت هم این است که وقتی فرهنگی بر شخص یا جامعه ای حاکم شد، شاخص ها و لوازم آن فرهنگ هم در آن شخص یا جامعه بروز خواهد کرد. اکنون هم که فرهنگ غربی که چیزی نیست جز «اصالت دنیا» (در مقابل اصالت آخرت) و «اصالت لذت و برآورده شدن امیال و خواسته های نفس» (در مقابل اصالت اطاعت از فرامین الهی) در روح و جان بسیاری از ما نفوذ کرده و بلکه حاکم شده است ضرورتاً بدحجابی نیز در جامعه رواج خواهد یافت و این نتیجه ی طبیعی و ناگزیر رواج فرهنگ غرب است. اصولاً هرچه در جایی فرهنگ غرب بیشتر نفوذ یابد، حضور زن نیز در آن جامعه پررنگ تر خواهد شد. البته این چیزی نیست که برای زنها یک فرصت بوده و مایه ی افتخار تلقی شود چرا که غرب بر اساس همان دو معیار «دنیا» و «لذت»، آن ابعادی از زن را گزینش خواهد کرد که هرچه بیشتر در خدمت این دو هدف باشند. چه شده که در فیلمها، سایتها، تبلیغات ماهواره ای و شوهای موسیقی زن ها محوریت یافته اند؟ آیا این به خاطر انصاف مردم جهان و بها دادن به زنهاست و اینکه مثلاً می خواهند تساوی بین مرد و زن برقرار شود؟ خیر، علت روشن است. زن بواسطه ی زیبایی و جاذبه های دیگری که دارد مهمترین جایگاه را در فرهنگ «دنیا و لذت» می یابد و مورد بیشترین توجهات در عرصه های مختلف فرهنگی قرار می گیرد. اگر تمدن غربی را به کاخی تشبیه کنیم، محوری ترین ستون های این کاخ را بازیگران زن هالیوود و خواننده ها و رقاص های زن تشکیل می دهند. (و به همین خاطر هم هست که بزرگترین عذابها در انتظار این زنان محبوبِ مردم و مغضوبِ خداوند خواهد بود)

به بحث خودمان بازگردیم. اکنون که دانستیم زن به عنوان یک کالا (و البته نه به عنوان یک موجود ارزشمند و متعالی) بواسطه ی جذابیت های ظاهری ای که دارد شاخصه ی اصلی فرهنگ لذت محور و دنیا محور غرب است، به هر میزان که این فرهنگ در جامعه ی ما نفوذ یابد «ضرورتاً» به همان اندازه آن ابعادی از زن که محور لذت های دنیایی هستند نیز در میان زنان جامعه ی ما (ولو که مسلمان باشند) پررنگ خواهد شد. بدحجابی در جامعه ای که کعبه ی آمالش سوئیس و نیویورک و دوبی (یعنی هرجایی که دنیا پررنگ تر است) باشد، یک «ارزش» خواهد بود و تا وقتی چنین باشد مقابله با بدحجابی میسر به نظر نمی رسد. تا زمانی که دختران جوان جامعه یشان را اینطور می بینند که اگر نازک حرف بزنند، لباس های شاد و جذاب بپوشند و زیبا و فریبنده در خیابان ظاهر شوند، اینها موقعیت آنها را در جامعه بالاتر می برد و مطلوب تر و محبوب تر می شوند مشکل بتوان بر بدحجابی غلبه کرد. شمایی که این مقاله را می خوانید اگر واقعاً ناراحتید از وضعیت حجاب و لباس خواهر و همسرتان و اگر در دیدی وسیع تر از وضعیت آزاردهنده ی بدحجابی در تهران و بسیاری شهرهای دیگر آزرده خاطر می شوید و دوست دارید در این زمینه کاری کنید، بدانید که راه مؤثری جز مقابله ی با فرهنگ غربی وجود ندارد. باید نظام فکری، جهان بینی و نظام ارزش گذاری اسلامی را در جامعه ترویج داد تا بتوان بر بدحجابی غلبه کرد. بگذارید قدری صریح تر بگویم. بدحجابی اگرچه یک گناه بزرگ و یک پدیده ی تلخ اجتماعی است اما می تواند تلنگری بیدارکننده برای دلسوزان جامعه نیز باشد. بسیاری از گناهان مخفیانه انجام می شوند و یا در صورت آشکار شدن قابل توجیهند اما بدحجابی گناهی است که طبیعتش در بروز آشکارش است و قابل توجیه و تأویل هم نیست؛ لذا برای چشمی که با بصیرت دینی، گناه را نشانه ی دوری از خداوند و پر شدن قلب از حبّ «دنیا» و اصالت یافتن «لذت دنیایی» به جای لذائذ و حقائق اخروی می داند، بدحجابی نشانه ی خوبی است برای سنجش اینکه جامعه ی ما در چه سطحی از فرهنگ اسلامی قرار دارد. باید بدحجابی را یک شاخصه بدانیم برای آفتی که بزرگتر است و به سراغ ریشه ی گناهان برویم و اصلاح را از آنجا شروع کنیم. امام خمینی (ره) در اینباره می فرمایند : «با اصلاح قلب همه چیز اصلاح می شود و با فساد آن اخلاق و عمل هم فاسد می گردد. آلودگی قلب مبدأ تمام آلودگی هاست و منشأ آلودگی خود قلب هم حبّ دنیا (که بالاترین خطاهاست) و حبّ نفس (که مادر همه ی امراض است) می باشد.»[2] در همین مورد باید اضافه کرد که همانطور که قلب منشأ همه ی فضیلت ها و زشتی ها در «فرد» است، فرهنگ یک جامعه منشأ تمام خوبی ها و بدی های آن «جامعه» می باشد و همانگونه که برای اصلاح حقیقی و پایدار انسان باید قلب را اصلاح کرد، برای اصلاح حقیقی جامعه هم باید فرهنگ آن جامعه را اصلاح نمود. البته این بدان معنا نیست که با هر گناه و آفتی واکنش متناسب با آن صورت نگیرد، خیر، برخوردهای موردی با گناهان هم کاملاً لازم است و اتفاقاً گاهی اوقات این برخوردها به اصلاح فرهنگی هم می انجامد. مثلاً در مورد بدحجابی لازم است امر به معروف و نهی از منکر کرد و نباید گفت که این مسائل فایده ندارد و باید به کارهای فرهنگی اکتفا نمود. امربه معروف، هم یک واجب الهی است، هم مانع از گسترش اجتماعی بیشتر بدحجابی می شود و هم می تواند جلوی تغییر الگوی ارزشی جامعه را بگیرد. یعنی مانع از این می شود که فرهنگ جامعه به انحطاط رفته و بدحجابی در آن به یک ارزش تبدیل شود. اگر بدحجاب ببیند که بسیاری از مردم او را از این عمل نهی می کنند متوجه زشتی این کار و ضدارزش بودن آن می شود و این خود بزرگترین کار فرهنگی است.

نکته ی دیگری که در مورد بحث ما یعنی «فرهنگ غرب و جایگاه محوری زن در آن» وجود دارد هشداری است که بیشتر به درد انسان های متدین می خورد. شاید شما هم دیده باشید پدر و مادرهایی را که خود مذهبیند و اهل نماز و روزه و معتقد و علاقه مند به حجاب و چادر، اما در عین حال گرایش شدیدی به دنیا هم دارند. شدیداً درصدد جمع آوری ثروت و رسیدن به رفاه بیشترند و فرزندشان را هم با همین الگوی فرهنگی تربیت می کنند. در مورد چنین خانواده ای باید گفت که به احتمال زیاد دخترشان بدحجاب خواهد شد. زیرا وقتی خود ما فرهنگ دنیامحوری را ترویج کردیم خودبخود از غرب دعوت می کنیم تا به زندگی ما بیاید چرا که غرب در دنیامحوری پیشتاز و الگوست و هرجا حب شدید به دنیا وجود داشته باشد، فرهنگ غربی همچون سیالی بدانجا نفوذ خواهد کرد. 

ساعت مکه

وقتی هم که فرهنگ غربی آمد ملاحظه ی ریش حاج آقا و چادر حاج خانم را نمی کند و حد و مرزی نگه نمی دارد بلکه از قلب مستعد این خانواده برای پذیرش دنیا بهره می گیرد و آرام آرام همه ی لوازم و شاخص های خود را، که از مهمترین آنها همین میل به دیده شدن هرچه بیشتر زن و لذت بردن هرچه بیشتر از اوست، به صحنه می آورد. پس فرهنگ دنیامحوری اگرچه عین فرهنگ غربی نیست و می تواند صور مختلفی داشته باشد لیکن در عصر ما که غرب در این زمینه پیشتاز است هرچه قدر به دنیا نزدیک شویم، ناخواسته به فرهنگ غربی نزدیک شده ایم ولو نزدیک شدن ما به دنیا در قالب ساختن بزرگترین ساعت جهان در کنار کعبه و در قلب سرزمین های اسلامی باشد، فرقی نمی کند.

بیش از این کلام را اطاله ندهم و سرتان را درد نیاورم. خلاصه اینکه وقتی گناهی در جامعه رواج یافت باید به سراغ ریشه های آن گناه در فرهنگ جامعه رفت. در مورد بدحجابی هم ریشه را باید در رواج فرهنگ غربی در میان مردم جستجو نمود. البته در این باره لازم است انصاف داشته باشیم و نه جامعه و فرهنگ خود را کامل و صددرصد اسلامی بدانیم و نه اینکه بگوییم وضع ما از خود غربی ها هم بدترشده! باید بطور دقیق میزان نفوذ فرهنگ غربی را ببنیم و متناسب با آن به اصلاح درون خویش، خانواده ی خود و جامعه ی پیرامونمان بپردازیم.

 


[1] در صورت تمایل می توانید این نوشتار را از اینجا مشاهده نمایید.

[2] امام خمینی (ره) - آداب الصلاه ص57 و 58 با تصرف و تلخیص

نظرات (5)Add Comment
0
نمی توان بد حجاب نبود محوریت زن در جامعه غربی
نوشته شده توسط علی جوینده , 2011-07-30 01:09:07
بسمه تعالی
بحث حجاب و لزوم و حدود آن به تاریخ بشر برمگردد.اما در امروزه،شاید جالب باشد بدانید در تئوریهای نظری هنر در جهان غرب خشونت،جذابیت تصویری و در انتها "سکس"به عنوان مطلبی آکادمیک ،دانشگاهی و مورد اقبال تئوریسین هاست.هیچ فیلمی بدون مطرح شدن زن به عنوان محرک جنسی تهیه نمی شود.یکی از زیباییهای مقبول ومورد ستایش غربیان اندام برهنه وزیبای یک زن است و ارائه این امر به تمامی افراد چه خواهان وچه بی تفاوتان یک حق مسلم شده است.تا جاییکه مسابقات ملکه زیبایی در حد وقاحت بر گذار می کنند.با توجه به فطرت زن در آشکار نمودن زیبایهای خود که در مردان بدین نسبت با چشم چرانی ظهور یافته وشالوده کهن استعمار ،مفاهیم دینی حجاب را نماد کهنه پرستی و بدحجابی یا بی توجهی به انرا
از مظاهر تمدن دانسته اند،در چنین جوی که دختران از سوی همسالان تحت فشار به انحا مختلف برای بی توجهی به ارزشهای اسلامی هستند ورد پای فرهنگ رژیم سابق در فرزندان افراد گمراه به چشم می خورد.
ایا بیرون گذاشتن کمی از مو باعث نمی شود که از طعنه ها در امان بود؟چرا!اما محوریت زن از دیدگاههای گوناگون مد نظر است :
1 اقتصادی همانندتجربه کار ارزان ،جلب اقتصادی مردان با ارائه خصوصیات زنانه
2 تجربه تلخ زنان در اروپا که به فمنیسیسم منجرشد
3مشابه پنداشتن حقوق و تکالیف مردان وزنان ونه تساوی حقوقی انها بر مبنای خلقت

-----
نویسنده : خیلی ممنون از نظر مفصل و آموزنده ای که داده اید، استفاده کردم حقیقتا.
0
...
نوشته شده توسط فاخته , 2011-08-24 12:51:01
خوشم امد از مطلب و زبان در ضمن سخن به مطالبي ريزاشاره كرده ايد كه اگر حالي دست داد خواهم گفتشان
0
...
نوشته شده توسط سید , 2011-11-05 00:50:55
خیلی ممنون واقعا جذاب بود در عین حال که طولانی بود.
متاسفانه رفتارهای ما انسانها در اکثر قریب به اتفاق موارد از روی احساسات وامیال نفسانی است .
امید که خدای قادر به زودی انسان را از اسارت نفس نجات دهد به وسیله ی منجی آخر

----------------
نویسنده : خواهش می کنم، خوبی خودتان است. خیلی خوشحال می شوم اگر ایرادات مطالب را هم به بنده متذکر شوید تا موجب رشد شود. یاعلی
0
...
نوشته شده توسط سيد , 2011-11-05 17:41:56
[کلماتی از رهبر عزیز انقلاب پیرامون حجاب:]

مقصود اسلام از حجاب :
اسلام در باب حجاب ،پوشش را معین نکرده است ،مقصود را معین کرده است .
مقصود این است که دیدار زن و مرد و ملاقات طبیعی آنها به صورت روز مره تبدیل به یک عامل تحریک نشود و این هدف اسلام است.
(نکته های ناب 5 ص 68)

جلب نظر یا طهارت اخلاق ؟ :

زنی که در فکر باشد از خود وسیله ای برای جلب نظر مردان بسازد ، کی فرصت این را پیدا خواهد کرد که به طهارت اخلاقی فکر کند وبیندیشد ؟
مگر چنین چیزی ممکن است؟
(نکته های ناب 5 ص 67)

مرد سالاری غربی :
یکی از نشانه های مرد سالاری غربیها ،همین است که زن را برای مرد می خواهند ،
لذا میگویند زن آرایش کند تا مرد التذاذ ببرد! این مرد سالاری است ، این آزادی زن نیست ،
این در حقیقت آزادی مرد است .میخواهند مرد آزاد باشد حتی در التذاذ بصری ،لذا زن را به کشف حجاب
و آرایش و تبرج در مقابل مرد تشویق میکنند !
البته این خود خواهی را بسیاری از مردان در جوامعی که از دین خدا بهره مند نبودند ، از دورانهای
قدیم هم داشتند ،امروز هم دارند ،غربی ها هم مظهر اعلای این بودند .
پس این مسئله که زن به سمت معرفت ،علم ،مطالعه ،آگاهی ،کسب معلومات معارف حرکت کند ،
باید در میان خود بانوان خیلی جدی گرفته شود .
(نکته های ناب 5 ص54)

آزادی زن در غرب از کجا شروع شد ؟:
از روزی که اروپاییها صنایع جدید را به وجود آوردند -در اویل قرن نوزدهم وقتی سرمایه داران غربی کارخانه های بزرگ را اختراع کرده بودند -واحتیاج به نیروی کار ارزان و بی توقع وکم دردسر داشتند ،زمزمه آزادی زن را بلند کردند ،برای اینکه زن را از داخل خانواده ها به درون کارخانه ها بکشانند ،به عنوان یک کارگزار ارزان از او استفاده کنند ،جیبهای خودشان را پر کنند و زن را از کرامت ومنزلت خود بیندازند.امروز آنچه که به عنوان آزادی زن در غرب مطرح است ،دنباله همان داستان وهمان ماجراست.
لذا «ظلمی که در فرهنگ غربی به زن شده است و برداشت غلطی که از زن در آثار فرهنگ وادبیات غرب وجود دارد،در تمام دوران تاریخ بی سابقه است.»

نکته های ناب 5 ص50
0
...
نوشته شده توسط سيد , 2011-11-05 18:01:43
همان طور که مستحضرید هدف غرب نا بودی جسم انسان نیست بلکه به عکس اهتمام ویژه ای به سلامت جسم دارد
هدف غرب تسخیر روح انسان و اسارت جان اوست تا او را به بردگی بکشد ودر این میان سرمایه های عظیمی به جیب بزند .
ماهیت سرمایه محور نظام سرمایه داری غرب ایجاب میکند که به هر چیز به چشم وسیله ای برای سود مادی بیشتر نگاه کند والبته چه چیزی پر سودتر از جذابیت های زنانه .من که نمیدانم سالانه غرب از این صنعت کثیف چقدر سود میبرد ولی یقینا در حدی هست که به نابودی کامل خانواده وبه لجن کشیدن زنان ودختران بیرزد .
غرب سرمایه ای را که خدای حکیم برای تربیت نسلها وتبلور عشقهای ناب وپاک در وجود زن قرار داده با آن دید اعورش به سرمایه ای مادی تبدیل کرده واز آن ارتزاق میکند ویقینا روزی حمیم وزقوم بودن این مال نامشروع روشن میشود کما اینکه بر اهل بصیرت روشن است .
وقتی مینویسید غرب بخوانید شیطان زیرا همو بود که گفت:
قالَ أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتنِ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَليلاً (اسراء 62)

------------------------------
نویسنده : خیلی زیبا بود. ممنون از نظرات ارزشمندتون. نکته ی بسیار قابل توجهی بود اینکه فرموده اید نظام سرمایه داری به همه چیز برای رسیدن به سرمایه و سود بیشتر نگاه می کند. این یعنی یافتن مبانی تئوریک عملکرد غرب. چیزی که خیلی به آن نیاز داریم و باید برای یکدیگر و برای مردم آن را تبیین کنیم. غرب مظهر دروغگویی است. هر جنایتی می کند و روی آن بهترین برچسبها را می چسباند. مهم دیدن ریشه ی این رفتارها و فریب شعارها را نخوردن است.

نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy
 

PostHeaderIcon دسته بندی موضوعی


دینیدینی

- حسین میا به ژاپن، «مردم» وفا ندارند

- مظلومیت حقیقت ، عجیب نیست

- مولا، شما روی سر ما جا دارید (به مناسبت عید سعید غدیر)

- لذت زندگی دینی

- غیبت

دینی 2

- نگاهی به سریال پنج کیلومتر تا بهشت+مطالبی پیرامون عالم برزخ

- بعضی ها خیلی بدند، باور کنیم

- حسین آبروی دنیا را برد

- مظلومیت امام حسین علیه السلام

- خدا همانگونه هست که هست

- راهی که صد در صد ما را به نهایت کمال ممکن می رساند

- محاسبه ی منصفانه


سیاسیسیاسی

- آیا اسرائیلی ها ابتدا زمینهای فلسطین را از مسلمانان خریداری کردند و سپس به این کشور آمدند؟

- قسمتهایی از کتاب زیبا و خواندنی «داستان سیستان» - بخش اول : سه حکایت از «اشک»

- حکایتی جالب پیرامون اهمیت احترام به قانون و لزوم تبعیت از ولی فقیه

- اتفاقی عجیب در بحرین

- در مورد رهبر عزیز و بزرگ انقلاب : ولایت فقیه از دیدگاه ایشان+بررسی یک اشکال به رهبر انقلاب

- چرا رهبرم را دوست دارم؟ (بخش دوم)

- چرا رهبرم را دوست دارم؟


نقد تمدن غربنقد تمدن غرب

- فرق من بد با شمای ژاپنی خوب

- فرار از خود به سوی ماهواره

- «برای هر کس که شوق تحصیل در خارج را دارد»+ «ارزش علم، بی قید و شرط نیست»

- بارداری با اسپرم اهدایی

- درسی از حوادث ژاپن


فرهنگ

فرهنگ

- انگیزه هایی برای بدحجابی

- نمی توان بدحجاب نبود - بخش سوم : محوریت زن در فرهنگ غربی و ارتباط آن با بدحجابی

- نمی توان بدحجاب نبود - بخش دوم : ارتباط کنکور با بدحجابی

- نمی توان بدحجاب نبود - بخش اول

- بیانات زیبا و آموزنده ی رهبر عزیزمان پیرامون ازدواج

- کتاب هایی برای مطالعه


نقد فیلمنقد فیلم

- نگاهی کوتاه به فیلم دزدان دریایی کارئیب 4

- تغییر جهان به جای خودسازی ( +بخش دوم نقد فیلم تلقین)

- نقد فیلم «جدایی نادر از سیمین» - ساخته ی اصغرفرهادی

- نقد و بررسی فیلم تلقین (inception) - قسمت اول : شک گرایی

کوتاه نوشته ها
>>> کارآمدی

روزی روزگاری کسی بود که یک شب در میان مسواک می زد، بعضی شب ها حتی حوصله همین مقدار را هم نداشت. همان وقتهایی هم که مسواک می زد، سرسری و خیلی سطحی بود.

چند سال بعد بعضی از دندانهای این فرد خراب شدند.

او الآن دیگر اصلاً مسواک نمی زند و معتقد است مسواک زدن فایده ای ندارد.

************

حکایت دینداری ماست.