«فقط حرفهای مهم» نه بدین معناست که ما مهمّیم و حرفهای مهم می زنیم! نه...فقط یعنی اینجا جایی است برای جدی بودن، جایی برای حرفهای روزمره نزدن...

PostHeaderIcon مظلومیت حقیقت ، عجیب نیست

غدیر

به مکالمات حساس آن زمان دقت کنید! به استدلالات طرفین بیندیشد!
چقدر آشنا و نزدیکند !
بیعت اختیاری! : مختارید یا بیعت کنید یا بمیرید!
حقیقت ومصالح بلند اسلام و مسلمین که اهمیتی ندارد: همین که خیلیها بیعت کرده اند کافی است دیگر زیاد سخت نگیرید .بگذارید قائله به خیر و خوشی ختم شود !
دلیل تابع منافع ماست:  اگر به نفع ما بود دلیل محکمی است والا نه .
سیاست چماق و هویج : اگر شمشیر جواب نداد نصیحت خیر خواهانه .(علی جان همه ی ما به فضائل تو آگاهیم ، چرا عصبی میشوی؟ کمی منطقی باش)
خیرخواهی از روی خیانت : شما انشاء الله آینده دار هستید .حتما راضی نمیشوید که فتنه ای بر پا شود .تازه خودتان هم که میدانید مقبولیت عمومی ندارید (احقاد بدریه و حنینیه ).
تأسف شیطانی : چرا زود تر نفرمودید ! واقعا متأسفیم که دیگر نمی شود کاری کرد ! (برای مشاهده متن کامل روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمائید)

**********************************************

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از بیعت بسیاری از مردم با ابوبکر یکی از یاران او همه بنی هاشم را مجبور به بیعت کرد وآنها هم از ترس شمشیر او بیعت کردند الا علی (ع).
برخی گفتند :یا علی همه با ابوبکر بیعت کرده اند شما هم بیعت کن [وقال قضیه را بکن دیگر ].
حضرت در جواب فرمود :ای جماعت حضار من در این امر خلافت از همه ی اصحاب و انصار وبلکه از همه ی اهل روزگار اولی و احقّ هستم  وبه خلافت سزاروار و لایق ترم وشما نیز به ولایت وخلافت من بیعت نمائید وخلاف حکم خدا ومخالف قول نبی (ص) در حق من که ولی خدا ووصی رسول  هستم عمل نکنید.
شما برای اولویت و احقیت نسبت به بقیه اصحاب وانصار  برای خلافت نبی (ص) به قرابت وخویشاوندی رسول الله احتجاج کرده اید واز آن جماعت بیعت گرفته اید با این وجود خودتان فکر کنید که رابطه ی قرابت وخویشاوندی من به حضرت رسول چه قدر از شما بیشتر است! حال چرا از روی تعصب وعناد حکم خدا ونبی را در حق من نادیده میگیرید ؟!انصار بعد از این ادعای شما ،بیعت کردند وتسلیم امر شما شدند.
حال من نیز همین احتجاج را با شما دارم ،من پسر عمو و وصی و وزیر آن جنابم  من ظرف اسرار و علوم پیغمبرم  من صدیق اکبر و فاروق اعظمم هستم من اولین ایمان آورنده وتصدیق کننده به او یم ،بیشترین حضور را در جهاد با مشرکین داشته ام و داناترین شما به کتاب وسنت وفقیه ترین تان در دین، عالم ترینتان بر عواقب امور و...پس چرا در این امر با من منازعه میکنید. در مورد ما اهل بیت منصف باشید والا آغاز گر ظلم ودشمنی خواهید بود .
یکی از یاران ابوبکر گفت :ای علی تو رها نمیکنیم تا جبرا یا اختیارا بیعت کنی .حضرت جواب داد تو به فکر آینده خودت هستی و من بیعت نمیکنم.
ابوبکر گفت صبر کن یا ابا الحسن ما در فضیلت تو شک نداریم و از تو نا خوشنود نیستیم .(هر گاه خواستی بیعت کن )
پس ابو عبیده برخواست و گفت ای پسر عمو ما قرابت ، سابقه ،علم و یاری تو نسبت به دین را می دانیم ولی شما کم سن و سالید(لکنک حدث السن) ولی ابوبکر پیری با تجربه است واو بهتر میتواند سنگینی این بار را به دوش بکشد ،و به هر حال کاریست که انجام شده  تو هم قبول کن انشاء الله اگر خدا به تو عمری دهد  این امر را تسلیم تو خواهند کرد و پس از این هیچ دو نفری در تو تردید نمی کند وهمه تو را لایق میدانند پس دیگر در این فتنه ی به وجود آمده فتنه ی جدیدی اضافه نکن در ضمن تو که میدانی در دل اقوام عرب و غیر عرب چه چیزهایی علیه تو وجود دارد.
امیر المومنین (ع) فرمود : ای گروه انصار و مهاجرین خدا را خدارا در نظر آورید .فراموش نکنید عهدی که با رسول الله در مورد من بستید و حاکمیت محمد را از خانه و قعر بیتش به خانه های خودتان نبرید .
ای گروه حضار هما نا خدا وند حکم کرده و نبی او بهتر میداند و خود شماهم میدانید که ما اهل بیت  از شما به این امر سزاوارتریم  و...
پس بشیر بن سعد انصاری (که یکی از زمینه سازان خلافت ابوبکر بود )و گروهی از انصار گفتند :  یا  اباالحسن اگر زود تر این مطالب را می فرمودی قبل از بیعت ابی بکر  یقینا هیچکس در تو تردید نمی کرد .[ولی دیگر کار از کار گذشته ]
پس علی (ع) فرمود : ای جماعت آیا تغسیل وتجهیز پیکر رسول خدا را رها میکردم برای نزاع بر سر خلافت ؟!! به خدا قسم فکر نمی کردم کسی به خود اجازه دهد خود را در معرض این کار قرار دهد و با ما اهل بیت در این مورد به نزاع بر خیزد وفکر نمی کردم رسول الله در روز غدیر حجتی برای کسی باقی گذاشته باشد و جای سخنی مانده باشد پس آیا کسی هست که در روز غدیر شنیده باشد که پیغمبر فرمود من کنت مولاه فهذا علی مولا ...واکنون شهادت دهد ؟!
زید ابن ارقم میگوید :دوازده نفر از مجاهدان بدر شهادت دادند ومن هم این سخن را از رسول الله شنیده بودم ولی آن را کتمان کردم که در اثر نفرین علی (ع)بینائیم از بین رفت .
سخن  بالا گرفت  وصدا ها بلند شد پس یکی از یاران ابابکر ترسید که که مردم مایل به سخنان علی شوند پس مجلس را به هم زد وگفت قلبها در دست خداست یا اباالحسن !
(خلاصه ی روایتی از کتاب احتجاج طبرسی جلد1 ص 70)

 

****************

به مکالمات حساس آن زمان دقت کنید! به استدلالات طرفین بیندیشد!
چقدر آشنا و نزدیکند !
بیعت اختیاری: مختارید یا بیعت کنید یا بمیرید .
حقیقت ومصالح بلند اسلام و مسلمین که اهمیتی ندارد : همین که خیلیها بیعت کرده اند کافی است دیگر زیاد سخت نگیرید .بگذارید قائله به خیر و خوشی ختم شود !
دلیل تابع منافع ماست : اگر به نفع ما بود دلیل محکمی است والا نه .
سیاست چماق و هویج : اگر شمشیر جواب نداد نصیحت خیر خواهانه .(علی جان همه ی ما به فضائل تو آگاهیم ، چرا عصبی میشوی؟ کمی منطقی باش)
خیرخواهی از روی خیانت : شما انشاء الله آینده دار هستید .حتما راضی نمیشوید که فتنه ای بر پا شود .تازه خودتان هم که میدانید مقبولیت عمومی ندارید (احقاد بدریه و حنینیه).
تأسف شیطانی : چرا زود تر نفرمودید ! واقعا متأسفیم که دیگر نمی شود کاری کرد !
کتمان شهادت برای ...
میبینید چقدر اینها آشنا به ذهن ما هستند ؟! همان خیانتها یی که هر روز داریم در زندگی روز مره میبینیم .
وقتی این روایت را خواندم با تمام وجود خیانت و ناجوان مردی ودر مقابل اوج مظلومیت را کاملا و بدون هیچ تعجبی باور کردم .جنس آن آدمها ،حرفها و رفتارها مثل جنس آدمها  ،حرفها ورفتار های همین امروز است ، مثل انگلیس که الگویش ابو عبیده است  و امریکا که مثل آن( یار)عمل میکند و بقیه ی خیر خواهِ خیانت پیشه . هنوز هم خیلی چیزها زود فراموش میشود هنوز هم خیلی دلایل وابسته به امیال است هنوز هم خیلی ها میگویند خوب کاریست که شده؛ دیگر شما گیر ندهید .حالا اسرائیل فلسطینیان را از خانه شان بیرون کرده وهر روز عده ای از فرزندان اسلام را میکشد شما زیاد جوش نزن آقای خمینی شما که اصلا عرب نیستی و مقبول اتحادیه عرب نشده ای !
حالا این آل های مختلف در این کشور های دمکراتیک عربی حاکم شده اند شما زیاد حرص نخورید کاری است که شده مردم هم حتما راضی هستند یا راضیشان میکنیم .
چرا راه دور میروم همین خومان :آیا کم میبینیم از این طور تفکرات  در بین خودمان مگر برخی سیاسیون وقتی میخواهند خود را ثابت کنند یا دیگری را منکوب، کم این طور  حرف میزنند مگر ما آدمها وقتی میخواهیم به چیزی برسیم کم خیانت به حقیقت میکنیم؟!
علت تشابه این تفکرات و اعمال هم این است که نفس اماره همان نفس اماره وشیطان بیرون همان شیطان بیرون است.
پس مظلومیت مولا و خیانت برخی اصلا عجیب نیست .چون نفس هست، شیطان هست ،حب جاه و کینه هست .
هنوز هم خیانت هست، هنوز هم مولا غریب است.

نظرات (1)Add Comment
0
نفس اماره
نوشته شده توسط محمدجواد , 2011-12-08 10:33:21
عالی بود.
وای از نفس اماره...!

نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy
 

PostHeaderIcon دسته بندی موضوعی


دینیدینی

- حسین میا به ژاپن، «مردم» وفا ندارند

- مظلومیت حقیقت ، عجیب نیست

- مولا، شما روی سر ما جا دارید (به مناسبت عید سعید غدیر)

- لذت زندگی دینی

- غیبت

دینی 2

- نگاهی به سریال پنج کیلومتر تا بهشت+مطالبی پیرامون عالم برزخ

- بعضی ها خیلی بدند، باور کنیم

- حسین آبروی دنیا را برد

- مظلومیت امام حسین علیه السلام

- خدا همانگونه هست که هست

- راهی که صد در صد ما را به نهایت کمال ممکن می رساند

- محاسبه ی منصفانه


سیاسیسیاسی

- آیا اسرائیلی ها ابتدا زمینهای فلسطین را از مسلمانان خریداری کردند و سپس به این کشور آمدند؟

- قسمتهایی از کتاب زیبا و خواندنی «داستان سیستان» - بخش اول : سه حکایت از «اشک»

- حکایتی جالب پیرامون اهمیت احترام به قانون و لزوم تبعیت از ولی فقیه

- اتفاقی عجیب در بحرین

- در مورد رهبر عزیز و بزرگ انقلاب : ولایت فقیه از دیدگاه ایشان+بررسی یک اشکال به رهبر انقلاب

- چرا رهبرم را دوست دارم؟ (بخش دوم)

- چرا رهبرم را دوست دارم؟


نقد تمدن غربنقد تمدن غرب

- فرق من بد با شمای ژاپنی خوب

- فرار از خود به سوی ماهواره

- «برای هر کس که شوق تحصیل در خارج را دارد»+ «ارزش علم، بی قید و شرط نیست»

- بارداری با اسپرم اهدایی

- درسی از حوادث ژاپن


فرهنگ

فرهنگ

- انگیزه هایی برای بدحجابی

- نمی توان بدحجاب نبود - بخش سوم : محوریت زن در فرهنگ غربی و ارتباط آن با بدحجابی

- نمی توان بدحجاب نبود - بخش دوم : ارتباط کنکور با بدحجابی

- نمی توان بدحجاب نبود - بخش اول

- بیانات زیبا و آموزنده ی رهبر عزیزمان پیرامون ازدواج

- کتاب هایی برای مطالعه


نقد فیلمنقد فیلم

- نگاهی کوتاه به فیلم دزدان دریایی کارئیب 4

- تغییر جهان به جای خودسازی ( +بخش دوم نقد فیلم تلقین)

- نقد فیلم «جدایی نادر از سیمین» - ساخته ی اصغرفرهادی

- نقد و بررسی فیلم تلقین (inception) - قسمت اول : شک گرایی

کوتاه نوشته ها
>>> تجهیز برای سفر آخرت

«ای عزیز، همت کن و پرده جهل و نادانی را پاره کن واز این ورطه هولناک خود را نجات بده.
حضرت مولای متقیان ویگانه سالک راه و راهنمای حقیقی در مسجد فریاد می زد به طوری که همسایه های مسجد می شنیدند : «تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل» [مهیا برای آخرت شوید ، خدا شما را مورد لطف خود قرار دهد، به درستی که بانگ کوچ در میان شما سرداده شده است] هیچ تجهیزی در سفر آخرت برای شما مفید نیفتد الا کمالات نفسانیه وتقوای قلب واعمال صالحه وصفای باطن بی عیب بودن وبی غش بودن.» 
امام خمینی (ره) شرح چهل حدیث ص 98 (باتشکر از آقای زمانی به خاطر نقل این مطلب)